Zwerfkatten

Voor meer informatie graag contact opnemen met Chris ☏ 0494 31 25 22 of  zwerfkatten@hellokatty.be

HELLO KATty heeft 'n samenwerking met de Gemeente Kinrooi. Indien er 'n melding binnenkomt vanuit de Gemeente, gaan wij vangkooien plaatsen. We vangen de katten en brengen deze naar de dierenarts(Geert Vermeulen in Ophoven). Ze worden gesteriliseerd of gecastreerd en worden 1 nachtje in onze Units geplaatst. De dag erna worden ze weer uitgezet waar ze gevangen zijn. 

VZW HELLO KATty zwerfkatten/kittens kan toe-eigenen indien de inschatting wordt gemaakt dat de zwerfkatten/kitten(s) gesocialiseerd/herplaatst kan/kunnen worden.

Mochten er bij ons katten binnenkomen die al iets ouder zijn en nog niet in orde zijn?(sterilisatie/chip) en de eigenaar meld zich binnen 15 dagen.

Dan betalen ze de volle kosten van de dierenarts.

Verplichte castratie/sterilisatie van katten.

Elke kat geboren na 31 augustus 2014 moet gesteriliseerd of gecastreerd zijn en ook gechipt en geregistreerd.

Wat zegt de wet?

  • Uw kat moet gecastreerd of gesteriliseerd zijn ten laatste op 5 maanden ouderdom.
  • Als u uw kat verkoopt of (gratis) weggeeft moet u het dier eerst laten castreren of steriliseren én registreren.
  • De dierenarts noteert de datum van sterilisatie / castratie in de databank CatID.
  • Als uw kat uit het buitenland komt en nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is, dan moet dit gebeuren voor de kat 5 maanden oud is of, als de kat al ouder is dan 5 maand, binnen de 30 dagen na aankomst. De registratie van de kat moet gebeuren binnen de 8 dagen na aankomst.

Uitzonderingen

  • Voor katten geboren voor 31 augustus 2014 geldt deze verplichting niet behalve wanneer u het dier (gratis) weggeeft of verkoopt.
  • Voor fokkatten gehouden door erkende kwekers geldt deze verplichting niet.
  • Voor katten bestemd voor export geldt deze verplichting niet.

Subsidie

Sommige steden en gemeenten geven een subsidie voor de sterilisatie / castratie van uw kat. Vraag dit na bij uw gemeente.